130321 KD13 | Patrik Peeters | Vlaanderen zoekt extra Ogen

Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout) : Vlaanderen op zoek naar extra ogen. Hoe in Vlaanderen monitoring wordt ingezet als brug tussen beheer en ontwerp als ook inspectie en toetsing en op welke wijze het inspectieproces concreet vorm wordt gegeven in Vlaanderen.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)