150115 Baggernet | Baggervolumebepalingen | Samenvatting bijeenkomst