160309 IJVD WS3 Klimaatbestendig bouwen 1 Inleiding

Presentatie opgenomen op de werkconferentie IJssel-Vechtdelta – woensdag 9 maart 2016 te Zwolle. Titel: Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven – Uitvoering met partners in de praktijk.
Meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema’s/water/waterprojecten/ijsselvechtdelta/werkconferentie/


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)