3 FPH – Green Soil Bag

   

Alternatieven voor zandzakken worden getest op de proefpolder van Flood Proof Holland (http://www.vpdelta.nl).
Deze video gaat over de GreenSoilBag. Meer informatie op http://www.greensoilbag.nl.