5 FPH – KNL GENIE (v1)

Alternatieven voor zandzakken worden getest op de proefpolder van Flood Proof Holland (http://www.vpdelta.nl).
Deze video gaat over de Koninklijke Nederlandse Landmacht – de Genie die ondermeer de verniuewde Proefpolder hebben aangelegd en zelf ook testen doen in de proefpolder. Meer informatie op http://www.vpdelta.nl


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)