Inspiratiedag Erfgoed | P08 – De Friese aanpak – Gerard Bouma (Wetterskip Fryslân)

Presentatie opgenomen inspiratiedag Waterstaatserfgoed – vrijdag 7 september 2018 – http://www.de-tuut.nl http://www.stowa.nl

Inspiratiedag over waterstaatserfgoed en bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd (BWO): hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid?

Op vrijdag 7 september 2018 organiseerde http://www.STOWA.nl een bijzondere inspiratiedag bij stoomgemaal de Tuut (http://www.de-tuut.nl). De inspiratiedag is ingegaan op het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en de betrokkenheid van waterschappen hierbij.

Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe zij omgaan met hun historisch erfgoed.

Aan bod is gekomen:

– Belang van historisch erfgoed en betrokken waterschappen;
– BWO, wat heeft het voor nut;
– Compartimentering in samenwerking met BWO’s;
– Koninklijke ereblijk naar aanleiding van watersnoden;
– Erfgoed, verkenning in de breedte;
– Waterstaatserfgoed, de Noord Hollandse aanpak;
– Waterstaatserfgoed, de Friese aanpak;
– Waterstaatserfgoed, de aanpak bij de Drents en Overijsselse Delta.


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)