Jaap Stoop (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard): Praktijkervaringen met de gedetailleerde toets.

Kennisdag Regionale Waterkeringen, 14 juni 2012.


More Info