Jan Put (WS Groot Salland) | Beheersmaatregelen of dijkversterken

Jan Put (WS Groot Salland) : Beheersmaatregelen tenzij.. of toch maar weer
dijkversterken.
Beheersmaatregelen die wellicht eenzelfde effect hebben als dijkversterken.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)