Pieter van Berkum (Rijkswaterstaat, PIW) | Continue toetsen en professioneel beheer

Pieter van Berkum (Rijkswaterstaat, PIW): PIW 2.0: Continue toetsen en professioneel beheer. Introductie: wat willen we bereiken, waarom, wanneer en hoe? Daarin is extra aandacht voor begrippen als werken aan kwaliteit, rol van certificering, opleiding en databeheer als handvatten om ontwikkelde kennis inbedding te geven.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maar 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)