WBD 2011 P05 – Dirk Hamer – PUMA: Maasvlakte 2

Dirk Hamer, PUMA: Maasvlakte 2
“De Maasvlakte 2 is een prima praktijkcase over innovatieve uitvoering van een vernieuwend ontwerp”, stelt Dirk Hamer van uitvoeringsorganisatie PUMA aan het begin van zijn presentatie. Doel van ‘MV2’ is om Rotterdam de grootste haven te laten blijven, die de huidige enorme zeecontainerschepen kan ontvangen. Het project zit op schema en is tot nu toe binnen budget. Als een van de redenen hiervoor benadrukt Hamer de bijzondere samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer. Bij het contractontwerp bestond bij beide partijen het gevoel dat het efficiënter kon. Hamer: “Als oplossing werd een partnering clausule opgenomen: we optimaliseren samen en delen de voordelen.”

Op 13 oktober 2011 vond in het Chassé Theater de jaarlijkse Waterbouwdag plaats, met de Delftse hoogleraar Waterbouw Han Vrijling als enthousiaste dagvoorzitter.

Dit is een uitgebreid verslag van de presentaties van de sprekers. En dank aan www.h2video.nl voor de video’s – Presentatie van CURNET Gouda Nederland.

Category: Maasvlakte

About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)