WBD 2011 P07 – Richard Hartmann – Ruimte voor de Rivier

Richard Hartmann, contractmanager Ruimte voor de Rivier
Hoe voer je een ontpoldering succesvol uit? Richard Hartmann, contractmanager voor Ruimte voor de Rivier, beantwoordt deze vraag door het praktijkvoorbeeld van de Noordwaard onder de loep te nemen. In het Ruimte voor de Rivier-programma wordt op 39 plekken in het land letterlijk meer ruimte voor rivierwater gecreëerd. De methodes variëren van kribverlaging en hoogwatergeulen tot nieuwe waterbergingsgebieden door ontpoldering, zoals de Noordwaard bij Sliedrecht. Hierbij is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en recreatief gebruik. Ook moeten mensen er kunnen blijven wonen (onder meer op terpen) en krijgen agrariërs een duurzaam perspectief geboden.

Op 13 oktober 2011 vond in het Chassé Theater de jaarlijkse Waterbouwdag plaats, met de Delftse hoogleraar Waterbouw Han Vrijling als enthousiaste dagvoorzitter.

Dit is een uitgebreid verslag van de presentaties van de sprekers. En dank aan www.h2video.nl voor de video’s – Presentatie van CURNET Gouda Nederland.

Category: rivieren

About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)