WBD14P01 – Opening – Han Vrijling

Opening van de Waterbouwdag 2014, die op 13 november in Rotterdam werd gehouden.
‘Waterbouwen en onderhouden’ was het thema van deze goed bezochte dag, waar dagvoorzitter prof. Han Vrijling een korte toelichting gaf op het thema. Onderhoud en beheer mogen dan minder ‘sexy’ onderwerpen zijn, als je rekening houdt met een levensduur van 50-100 jaar is er per jaar een investering aan onderhoud/vervanging nodig van 2-4 % van de nieuwbouwkosten. Een interessante markt voor bedrijven die niet veronachtzaamd mag worden.

Category: impressie

About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)