WBD14P12 – Hondsbossche Zeewering – Wessel Mak & Jasper Bakker

Hondsbossche Zeewering

Wessel Mak van Van Oord en Jasper Bakker van Boskalis namen het publiek mee bij dit project dat een einde moet maken aan een van de zwakke schakels van onze kustverdediging. Innovatief is dat de bouwcombinatie óók verantwoordelijk is voor het onderhoud gedurende 20 jaar. Daarom is in het ontwerp gezocht naar een optimum tussen direct benodigde hoeveelheid zand en de voor onderhoud/latere zandsuppleties te reserveren zandhoeveelheden. De dijk wordt nu opgespoten en omgevormd tot een gloednieuw strand, een strandlagune, duinen en een duinvallei met zoet water.

Category: impressie

About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)