Presentatie opgenomen op het congres – Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer! – dinsdag 19 – woensdag 20 en donderdag 21 april 2016 – Burger’s Zoo – Arnhem. zie ook http://www.stowacongres.nl/ en http://www.stowa.nl

algemene informatie
Gezond water. Schoon water. Water met diverse planten- en diersoorten. Zwemwater. Water voor de natuur. Water voor de landbouw. Waterbeheerders in Nederland stellen uiteenlopende doelen vast voor hun oppervlaktewateren. De grote vraag is: zijn die doelen haalbaar? Worden ze daadwerkelijk gehaald en wat is het effect van genomen maatregelen? Dat kun je alleen bepalen op basis van kennis over watersysteem en inzicht in de effecten van genomen maatregelen. Monitoring levert meer op dan dat het kost!

Monitoring is het fundament onder effectief waterkwaliteitsbeheer. Maar alleen als het goed gebeurt. Wat willen we weten en moeten we meten? Met welke frequentie en op welke manier? Deze vragen zijn niet nieuw. Maar met het voortschrijden van kennis, nieuwe inzichten en nieuwe technieken op monitoringgebied is het belangrijk deze vragen regelmatig opnieuw te stellen. Dat is precies wat STOWA beoogt met een speciaal driedaags congres dat geheel gewijd is aan monitoring.

Elkaar inspireren, elkaar vragen stellen, die met elkaar bediscussiëren en die met elkaar proberen te beantwoorden. Maar ook samen kijken welke barrières er zijn en die proberen te slechten. Drie dagen om alles wat met monitoring te maken heeft, te laten zien en te bespreken. Alles draait om informeren, discussiëren, verbinden en inspireren.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video