Flood Proof Holland – STOWA / TUDelft experimenten

Alternatieven voor zandzakken worden getest op de proefpolder van Flood Proof Holland (http://www.vpdelta.nl).
Deze video gaat over het testen op faalkansen zoals uitgevoerd door STOWA en de TuDelft. Meer informatie op http://www.stowa.nl en http://www.tudelft.nl


About The Author
- Hier komt tekst met achtergrond over waterTv.nl - h2video.nl en Stefan Flos (staat bij Users - your profile)