V E R S L A G – K E N N I S D A G  W A T E R K E R I N G E N – 2 0 0 8 – T H E M A :  H A N D R E I K I N G  I N S P E C T I E   W A T E R K E R I N G E N


Compleet videoverslag op het YouTube kanaal STOWAvideo

 1. Opening: Door de dagvoorzitter Roeland Hillen – Directeur Netwerk Water van Rijkswaterstaat Waterdienst
  video presentatie
 2. Handreiking geeft kleur aan inspecties; een ontwikkeling van groen naar blauw; Peter Blommaart – RWS Waterdienst en Ludolph Wentholt – STOWA
  video presentatie
 3. Werken aan inspecties in de praktijk;
  Bas Molenkamp – Waternet – video presentatie
 4. Flood Control 2015; Inspectie van waterkeringen op afstand in 2015; Marieke de Groen (ipv Jos Maccabiani) – Deltares, namens Initiatiefnemers
  video presentatie
 5. Een dijk van een prijs voor Digidijk; Prijsuitreiking door Fred Heuer, directeur Kennis en Innovatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
  – 5a: (video) Presentatie – Hansje Brinker
  – 5b: (video) Presentatie – Alert Solutions
 6. De winst van samenwerken; Sybe Schaap – voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van Waterschap Groot Salland
  video presentatie
 7. Aanbieden Handreiking Inspectie Waterkeringen aan Roeland Hillen – directeur Netwerk Water van Rijkswaterstaat Waterdienst en Sybe Schaap – voorzitter van de
  Unie van Waterschappen door de voorzitter van de programmagroep VIW, Bart van der Roest – Rijkswaterstaat Noordzee
 8. De IJkdijk Henk van ‘t Land – voorzitter Stichting IJkdijk en dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest
  video presentatie
 9. Schade aan waterkeringen belicht Job Nijman (ipv Martin van der Meer) – Fugro Ingenieursbureau verslag presentatie
  video presentatie
Category: KDiWK08

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video