V E R S L A G – K E N N I S D A G  W A T E R K E R I N G E N – 2 0 0 9  T H E M A :  B E H E E R    I N    D E    P R A K T I J K


Compleet videoverslag op het youTube kanaal STOWAvideo
 1. Welkom en Opening door de dagvoorzittter;
  – Henk van ‘t Land, dijkgraaf WS Noorderzijlvest, bestuurslid STOWA en voorzitter Stichting IJkdijk video
 2. Verbetering Inspectie Waterkeringen 2: de pilots;
  – Wout de Vries, Infram en Wouter Zomer, BZ Innovatiemanagement – video presentatie
 3. IJkdijk: de dijk van de toekomst krijgt vorm!
  – Cor Zwanenburg, Deltares& Nico Pals, TNO – video presentatie
 4. Regionale keringen: Ervaringen met de eerste toetsen;
  – Henk van Hemert, STOWAvideo presentatie
 5. Wat kunnen we met digitale hoogte-informatie in de praktijk –  Werkgroep Grootschalig uitvoeringsproject
  Laseraltimetrie en AHN;

  – Bert Ludikhuize, WS Velt en Vecht, namens Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) – Thijs Trompetter,
  Waterschap Rivierenland, namens Werkgroep Grootschalig uitvoeringsproject Laseraltimetrie (WGL), STOWA
   – video presentatie
 6. Toezicht in beweging;
  Rutger Baaten, Inspectie Verkeer en Waterstaat – Jan Willem Vrolijk, provincie Utrechtvideo presentatie
 7. Samenvatting van de ochtend door de dagvoorzitter – video presentatie

Lunchpresentaties


 1. De vlotterkering in de Woudse polder
  Gijs van Ginneken, Hoogheemraadschap van Delflandvideo presentatie
 2. Waterontspannersvideo presentatie
 3. Doorkijk veenkadeonderzoek Waternet
  – Jan de Goei, Movaresvideo presentatie

WorkshopsWorkshops ronde 1

Workshop Ronde 2


Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video