V E R S L A G   7de   K E N N IS D A G   W A T E R K E R I N G E N   2 0 1 0


Compleet videoverslag op het Youtube kanaal STOWAvideo

P1 – Welkom en Opening door de dagvoorzitter
Dhr. R. van der Kluit, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zeeland – Video

P2 – Kustbeheer en inspectie
Dhr. M. van den Berg, Afdelingshoofd Onderhoud Hoogwaterbescherming, Rijkswaterstaat WaterdienstVideo

P3 – Terugmelding Digidijk
Dhr. T. de Haan, Top adviseur, Rijkswaterstaat WaterdienstVideo

P4 – Inspecties en toetsing van regionale keringen?
Dhr. H. van Hemert – STOWA en dhr. L. Wentholt – STOWAVideo

P5 – Pilot inspectieproces Noord Nederland
Dhr. W. de Vries, adviseur Infram + Dhr. H. Flikkema, Clusterhoofd beheer – afdeling Watersystemen, Wetterskip Fryslân – Video

P6 – LiveDijk Eemshaven: van signaal naar kennis
Dhr. C. Jacobs, Beleidsadviseur Primaire Kering en Veiligheid, WS Noorderzijlvest + Dhr. W.S. Zomer, directeur Stichting IJkdijkVideo

P7 – Urban Flood: van onderzoeksprogramma naar beheerpraktijk
dhr. B. Pengel – STOWA Video

W O R K S H O P S

W1 –  Van PIW pilots naar Blauwe Handreiking
Wout de Vries – InframVideo

W2 – IJkdijk: resultaten van het piping experiment; bruikbaarheid voor de beheerder
Huub de Bruin – DeltaresVideo

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video