V E R S L A G   8ste   K E N N IS D A G   W A T E R K E R I N G E N   2 0 1 1


Video verslag – Playlist op YouTube – STOWAvideo

p1 – Welkom en Opening Door de dagvoorzitter
Dhr. Rombout Jongejans (Wetterskip Fryslân) – video

p2 – Doelmatigheid van beheer en effecten op het waterkeringbeheer
Dhr. Jacques Leenen (STOWA) – video

p3 – Korte toelichting stand van zaken PIW
Dhr. Hoite Detmar (Rijkswaterstaat Waterdienst) – video

p4 – Juridificering van Inspecties en het waterschap
Mevr. Professor Marleen van Rijswick (Universiteit Utrecht) – video

p5 – Aanpak calamiteiteninspecties
Dhr. Jaap Bronsveld (Waterschap Rivierenland) + Dhr. Jan Put (Waterschap Groot Salland) – video – videobeelden uit de presentatie

p6 – Paneldiscussie: “Inspecties en toetsing: Hoe ingewikkeld wil je het maken of hoe simpel kan het zijn?” – video

p7 – Lancering Dijk Data Service Centrum (DDSC)
Dhr. Henk van ‘t Land – video

p8 – Lunchpresentatie: Urban Flood, de Europese dimensie
Dhr. Nico Pals (TNO / Link naar Urban Flood workshopvideo’s)


W O R K S H O P S


w1 – Dijk Data Service Centrum: de realisatie
Stichting IJkdijk – video

w2 – Inspectie over de grenzen heen
RoyalHaskoning – video


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video