Richard Hartmann, contractmanager Ruimte voor de Rivier
Hoe voer je een ontpoldering succesvol uit? Richard Hartmann, contractmanager voor Ruimte voor de Rivier, beantwoordt deze vraag door het praktijkvoorbeeld van de Noordwaard onder de loep te nemen. In het Ruimte voor de Rivier-programma wordt op 39 plekken in het land letterlijk meer ruimte voor rivierwater gecreëerd. De methodes variëren van kribverlaging en hoogwatergeulen tot nieuwe waterbergingsgebieden door ontpoldering, zoals de Noordwaard bij Sliedrecht. Hierbij is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en recreatief gebruik. Ook moeten mensen er kunnen blijven wonen (onder meer op terpen) en krijgen agrariërs een duurzaam perspectief geboden.

Op 13 oktober 2011 vond in het Chassé Theater de jaarlijkse Waterbouwdag plaats, met de Delftse hoogleraar Waterbouw Han Vrijling als enthousiaste dagvoorzitter.

Dit is een uitgebreid verslag van de presentaties van de sprekers. En dank aan www.h2video.nl voor de video’s – Presentatie van CURNET Gouda Nederland.

Category: rivieren

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video