Jaap Brouwer, Vereniging Regio Water: Aquapunctuur
Als laatste spreker wijdt Jaap Brouwer van Vereniging Regio Water zijn toehoorders in in de kunst van aquapunctuur. Dit is de beeldende naam voor herontdekking van historische Hollandse waterwegen. Het boezemnetwerk in Noord-Holland valt samen met het vaarwegennetwerk. Steden in dit gebied zijn niet georiënteerd op water, maar op wegen. Het grote verschil is dat die laatste overal langsgaan, terwijl het boezemnetwerk overal doorheen gaat. Toeristen en recreanten/sporters maken volop gebruik van al dat water. Het recreatieve gebruik is zelfs groter dan dat van de beroepsvaart. Dit biedt enorme kansen voor uitnutting van het water. Water verkoopt namelijk! Wie wil er niet aan wonen? En de Amsterdamse grachten zijn niet voor niets de grootste attractie van Nederland.

Op 13 oktober 2011 vond in het Chassé Theater de jaarlijkse Waterbouwdag plaats, met de Delftse hoogleraar Waterbouw Han Vrijling als enthousiaste dagvoorzitter.

Dit is een uitgebreid verslag van de presentaties van de sprekers. En dank aan www.h2video.nl voor de video’s – Presentatie van CURNET Gouda Nederland.

Category: Algemeen

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video