Presentatie op de 8ste Kennisdag Waterkeringen 2011 – door: Jaap Bronsveld – titel: Film Camaliteiten Inspecties.

Programma KD2011 – Vandaag vindt in het kader van het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen de achtste Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats in Burgers Zoo te Arnhem.

Dit jaar zal de Kennisdag in het teken staan van het thema “crisis en doelmatigheid van waterbeheer”. Met dit thema zal zowel aandacht worden gegeven aan de vraag aan meer doelmatigheid van het beheer die mede door de economische crisis is ontstaan, als aan de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de aanpak van calamiteiten. De vraag hoe meer te doen met minder en het benutten van de kansen van de crisis loopt als een rode draad door het programma van de kennisdag. Enkele vragen waarop wordt ingegaan zijn:

– Doelmatigheid van beheer: de druk om taken uit te besteden wordt nog sterker in tijden dat budgetten onder druk staan. Hoe waarborg je de kwaliteit van werk in deze tijd? Hoe ver kun je gaan met het uitbesteden van dijkbeheer?
– Hoe wordt het veiligheidsdenken beïnvloed door een (dreigende) calamiteit enerzijds en de druk op de begroting anderzijds?
– Bij de derde toetsing op veiligheid zal een deel van de keringen worden afgekeurd en moeten plannen worden gemaakt voor verbeteringen. Het traject om
dijkverbeteringen uit te voeren kost veel tijd. Hoe ga je in de tussentijd om met het beheer van de kering en het beheersen van risico’s? Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=318

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video