Op 24 november 2011 is het KNW Najaarscongres georganiseerd in Burgers’ Zoo in Arnhem. Het thema van het congres is Technologische Trends en ICT in de watersector. Tijdens het congres is gesproken worden over diverse actuele onderwerpen op het gebied van technologie en ICT.

Zie de complete playlist hier.

Verslag met Video
P01 Video – Inleiding
dagvoorzitter Jan Tromp – journalist Volkskrant / Vara

P02 Video – Keynote speech
Edwin Adriaansen – CTO TomTom

P03 Video – Meten:  Kunnen we alles weten?
Janneke Hadders – DACOM, winnaar MKB-innovatie top 100

P04 Video – Analyse: Eén integraal rekenmodel van de werkelijkheid?
Gerard Blom – unitmanager Kennis Deltares Software Centre

P05 Video – Sturing: Hoeveel efficiënter kan het?
Kim van Schagen – consultant PA&ICT DHV

P06 Video – Integratie: Op weg naar één portaal?
Wytze Schuurmans – directeur Nelen & Schuurmans

P07 Video – Uitreiking Scriptieprijs
juryvoorzitter Agnes Maenhout – directeur Wateropleidingen

P08 Video – Workshop

P09 Video – Uitkomsten van de overige workshops en conclusie

P10 Video – Uitsmijter

ACHTERGROND
Informatietechnologie wordt steeds belangrijker voor de waterbeheerder. Voor de operationeel beheerder zijn actuele gegevens over het weer, de toestand van het watersysteem, de regelkunstwerken, etc. essentieel om de juiste beslissingen te nemen. Beleidsmakers willen inzicht in trends en de effecten van maatregelen. Managers hebben actuele informatie nodig over de voortgang van de uitvoering van het beleid en de inzet van middelen. Bestuurders willen een samenhangend beeld van de mate waarin aan de gestelde waterdoelen wordt voldaan, om goede doelmatigheidsafwegingen te kunnen maken. Metingen, modellen en informatiesystemen zijn daarbij essentiële hulpmiddelen die niet meer zijn weg te denken uit het moderne watermanagement. Kortom: Water wordt digitaal!

Vragen die we ons tijdens het najaarscongres willen stellen zijn:

  • Maken we voldoende gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van IT?
  • Welke ontwikkelingen en trends signaleren we op dit gebied?
  • Waar zouden de waterbedrijven, waterbeheerders en gemeenten de komende jaren op moeten inzetten?

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video