Verslag Jubileumsymposium – CLM 30 jaar

Waarden op je Bord – Wie stuurt de voedselproductie van morgen?
Dagvoorzitter: Marianne Minnesma, directeur Urgenda

Zie de complete playlist hier.

P01 video – Welkom
Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek en Advies

P02 video – over de rol van de landbouw in verduurzaming naar 2020
Hans Huijbers, voorzitter ZLTO

P03 video – over de rol van het bedrijfsleven in bevordering van duurzaamheid
Cees Wantenaar, bestuursvoorzitter Coöperatie FrieslandCampina

P04 video – Een dubbele uitdaging voor de voedselketen: socialiseren en ecologiseren
Wouter van der Weijden, mede-oprichter en directeur Stichting CLM:

P05 video – Tafelgesprek: Duurzame voedselproductie in de toekomst: wie neem het heft in handen?

  • Jan Kees Vis, Global Director Sustainable Sourcing Unilever
  • Simone Hertzberger, Hoofd kwaliteit en productduurzaamheid Albert Heijn
  • Alexia Michel, Ministerie van EL&I
  • Sjaak Hoogendoorn, melkveehouder
  • Samuel Levie, Youth Food Movement
  • Jan Bouwman, Head of Sustainable Agriculture and Stewardship Noord Europa, Syngenta

P06 video – Tussengerecht: Reflectie op rondetafelgesprek door Dick Veerman, Foodlog.nl

P07 video – Wie stellen het menu samen?
Discussie met de zaal: wat moet er gebeuren? Welke spelers zijn aan zet? En hoe kan de overheid faciliteren?

P08 video – Digestief: Afsluiting door Gijs Kuneman

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video