Op donderdag 13 september 2012 is in Hoek van Holland een workshop georganiseerd door STOWA en RWS over Dynamisch Kustbeheer. Een belangrijk onderwerp was de Zandmotor en de deelnemers hebben de Zandmotor ook bezocht.

De presentaties geven een actueel beeld over de  stand van zaken met betrekking tot dynamisch kustbeheer een onderwerp dat ook internationaal in de aandacht staat en ook bekend is als Building with Nature. Meer over dynamisch kustbeheer op de speciale STOWA website: www.dynamischkustbeheer.nl.

[embedplusvideo height=”281″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/hErhl3594Os?fs=1&start=900″ vars=”ytid=hErhl3594Os&width=450&height=281&start=900&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep1902″ /]
Presentatie 1: opening van de workshop door de dagvoorzitter – Kees Vertegaal
Presentatie 2. Dynamisch kustbeheer in Noord‐Holland – Petra Goessen (HHNK)
Presentatie 3. Natuurbeheer Westduinpark – Jeroen Rietdijk (HH Delfland)
Presentatie 4. Introductie Excursie Zandmotor – Carola van Gelder‐Maas (RWS)
Presentatie 5. Dynamische Natuur op de Zandmotor – Leo Linnartz (ARK)
Presentatie 6. Excursie Zandmotor – Timon Pekkeriet
Presentatie 7. Dynamisch kustbeheer kan (bijna) overal! – Bert van der Valk (Deltares)
Presentatie 8. Dynamisch kustbeheer op dreef – Carola van Gelder‐Maas – Ludolph Wentholt (STOWA) – Moniek Löffler (Bureau Landwijzer)

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video