Kennisdag regionale waterkeringen 2012.
Op donderdag 14 juni a.s. organiseerden de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland

m.m.v. STOWA is voor de vierde keer de Kennisdag Regionale Waterkeringen georganiseerd. Een dag voor en door waterschappers en provinciale collega`s die zich bezig houden met de regionale waterkeringen in Nederland.

In het eerste deel werd dieper ingegaan op de toetsing van de regionale waterkeringen in West-Nederland:
de voortgang, gebruikte methodieken en ervaringen. Daarna werd meer verteld over de voortgang in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen II (ORK II). Ten slotte werd aandacht besteed aan het hoogwater in Groningen deze winter en de daarbij opgedane ervaringen.

In het nieuwe provinciehuis van de provincie Utrecht mocht Anne Leskens (HDSR) de spits afbijten. Waarbij hij koos voor een pittige aftrap. Bodemopbouw nader beschouwt, een goede verkenning vooraf van archieven en boorstaten trechtert het onderzoek voor de toetsing van keringen. Een goede strategie: maak gebruik van universitair onderzoek. (VIDEO)

Met Jaap Stoop (HHSK) gaan we van grof naar fijn. Het addendum is de staf waarop stevig kan worden geleund. Dit document heeft bijgedragen tot zuivere winst, het predicaat goedkeuring kon ruimhartig worden verleend aan keringen die op basis van de globale toets nog moesten worden afgekeurd. (VIDEO)

Waarna Jan Tigchelaar (HHD) ons aangeeft dat doortoetsen loont, de moed niet direct opgeven. Een Oudhollandse wijsheid, “de cost gaet voor de baet uyt”. Investeren in grondonderzoek voorkomt het onnodig afkeuren van keringen. (VIDEO)

Het ochtend gedeelte wordt afgesloten door Martin Evers (WSHD), de Bomenwacht en Fugro met een verrassende aanpak om de vitaliteit van bomen op keringen vast te stellen. Onderzoek naar de standzekerheid van bomen is een must voor de veiligheid op de weg en bescherming van gebouwen. Combineer dit onderzoek met de bomentoets voor de keringen. Een heel waardevol advies met een extra dimensie. (VIDEO)

Na de pauze worden de deelnemers door Joop Weijers (RWS) meegenomen in de wereld van het Veen. Met de sterkte van veen mag niet worden gespot, het blijft een mystieke zaak, blijf daarom alert zodat het juiste onderzoek wordt verricht. Talmen brengt veel schade voort. (VIDEO)

Henk van Hemert (STOWA) zoemt in op het Ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen. Belangrijkste advies: Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen. Zorg dat je niet verdrinkt in de veelheid van vragen. Strategisch handelen en prioriteiten stellen is het devies. (VIDEO)

In het laatste deel van de dag wordt ingezoomd op de periode met hoogwater in Groningen. Jan Willem Nieuwenhuis (Noorderzijlvest). Een overval die naar beste kunnen is bestreden. Weer is duidelijke geworden: Het water gaat zijn onnavolgbaar spoor. (VIDEO)

Siske Klaassens (veiligheidsregio Groningen) gaat dieper in op de samenwerking tussen de verschillende partijen tijdens het hoogwater. Het evacueren van vee is een zware opgave, het voorkomen van besmetting is hierbij een belangrijk punt van aandacht. Ook verstekelingen, verdwaalde reporters, zorgden voor onrust aan het front. (VIDEO)


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video