Presentatie op de 9de kennisdag Waterkeringen 2012 – door: Rob Mensing – titel: inspecteren bij Rijnland

Inspecteren volgens Hoogheemraadschap Rijnland – Rob Mensink (Rijnland)
Hoogheemraadschap Rijnland beheert bijna 1300 kilometer regionale keringen en besteedt veel aandacht aan de inspecties hiervan. Rob Mensink houdt zich bezig met de operationele uitvoering en zal toelichten hoe Rijnland zijn inspecties heeft georganiseerd.

Dit jaar staat het begrip ‘handreiking’ centraal.
2012 is het jaar dat de Handreiking Inspectie Waterkeringen gereed komt. Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen bereikt daarmee een belangrijke mijlpaal. Vergeet niet exemplaar mee te nemen! Vandaag geven aan het thema ‘handreiking’ ook een andere invulling. We geven uw collega’s het woord. Zij vertellen hun ervaringen en reiken u daarmee de hand in de dagelijkse beheerpraktijk.

In het ochtendprogramma passeren een aantal ontwikkelingen de revue, waarna afgesloten wordt met het aanbieden van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. In de middag kunt u in vier blokken luisteren naar uw collega’s. Zij houden verschillende presentaties, geclusterd in de blokken: inspectie en organisatie; inspectie en uitvoering, inspectie en toetsing en inspectie in samenhang met slimme innovaties. Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=330

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video