Jaap Stoop (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard): Praktijkervaringen met de gedetailleerde toets.

Kennisdag Regionale Waterkeringen, 14 juni 2012.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video