Jan Tigchelaar (Hoogheemraadschap Delfland): Toepassen van het Addendum bij de gedetailleerde toets.

Kennisdag Regionale Waterkeringen, 14 juni 2012.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video