Verslag van het symposium: Speelveld Analyse Meerlaagse Veiligheid & Ruimtelijk Ordening (MLVRO) – gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in de jaarbeurs te Utrecht.

Het symposium is georganiseerd door STOWA in het kader van het kennisprogramma Deltaproof en is een samenwerking met de Unie van Waterschappen (UVW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Zie de complete playlist hier.

P01 video – Opening SPEELVELD ANALYSE en drie PITCHES van RIJK – PROVINCIE & WATERSCHAPPEN &

P02  video – Discussie – Hoe kijken overheden aan tegen MLV – olv Ludolph Wentholt – STOWA

P03 video – Afwegingsmethodiek – HKV – Bas Kolen

P04 video – MLV Instrumentarium – DELTARES – Ruud Hogendoorn

P05 video – Governance – DELTARES / Gerard Jan Ellen – EUR / Arwin van Buuren

P06 video – Hoe pakt het uit in Den Bosch – Waterschap AA en MAAS – Joop de bijl

P07 video – Hoe pakt het uit in Amsterdam – WATERNET – Rob Koeze

P08 video – Hoe pakt het uit in Dordrecht – Gemeente DORDRECHT – Ellen Kelder

P09 video – Synthese / Discussie – LEERPUNTEN – olv Ludolph Wentholt – STOWA

Bekijk ook het waterveiligheidsdebat van KIVI/NIRIA gehouden in januari 2011 te Utrecht (zie ook de linker kolom met de link naar de opgenomen KIVI/NIRIA presentaties en debatten).

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video