V E R S L A G   9de   K E N N IS D A G   W A T E R K E R I N G E N   2 0 1 2

Complete verslag op het YouTubekanaal STOWAvideo

P01 – video: Welkom en opening door de dagvoorzitter
De heer Roeland Allewijn – RWS Waterdienst

P02 – video : Elkaar een hand reiken bij inzet van inspectieteam hoogwater boezemkades
De heer Henk Flikkema – Wetterskip Fryslan

P03 – videofilm: Droogte inspectie 2011 in beeld – EngelsNederlands

P04 – video: Levee Survey in the USA
Mr Jason Sheeley – US Army Corps of Engineers

P05 – video: Aanbieden Handreiking Inspectie Waterkeringen

Meer op www.inspectiewaterkeringen.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video