Video verslag KNW – Waternetwerk – Voorjaarscongres – What’s (H)App-ening in Groningen.

Zie de complete playlist hier.

P01 video – Welkom door Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen

P02 video – ‘Ondernemen aan de rand van werelderfgoed’, door keynote speaker Harm Post, directeur Groningen Seaports

P03 video – Flashpresentatie Maaike Vellinga, kunstenaar en landschapsontwerper

P04 video – ‘Gebiedsontwikkeling, water en energie; samenwerken buiten de gebaande paden’ Keynote speaker Ton Schroor, wethouder gemeente Groningen

P05 video – Uitreiking H2O- en Neerslagprijs

P06 video – Keynote speaker Gert de Roo, hoogleraar Planologie Rijksuniversiteit Groningen

P07 video – Flashpresentatie Jeroen Niezen, waterambassadeur voor Groningen en Noord-Drenthe

P08 video – Flashpresentatie Koen Castelein, masterstudent Environmental and Infrastructure Planning (Rijksuniversiteit Groningen)

P09 video – Forumdiscussie & Afsluiting door Bert Middel, dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video