Video verslag van de landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem kader Richtlijn Water – VSS / KRW. Georganiseerd door STOWA in het kader van het programma Watermoziek op dinsdag 24 april 2012 bij Antropia te Driebergen.

Zie de complete playlist hier.

P01 – Video – Welkom en opening

P02 – Video – Release 1: wat is het Volg- en Stuursysteem en hoe gaat het eruit zien?

P03 – Video – VSS: wat gaat het opleveren

P04 – Video – De landelijke uitrol van VSS

P05 – Video – Inleiding workshops

P06 – Video – Workshop nieuwe functionaliteiten VSS

P07 – Video – Workshop Waterkwaliteit- en kwantiteitsgegevens als bron voor VSS

P08 – Video – terugkoppeling workshops en afsluiting


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video