Bijeenkomst bij CAH Dronten op 6 februari 2013 georganiseerd door Waterschap Zuiderzeeland met het thema: Landbouw & Water: Samen werken aan de Bodem. Meer info: www.zuiderzeeland.nlZie de complete playlist hier

Samenvatting met directe linkjes naar de belangrijkste onderwerpen
Op de ‘bijeenkomst landbouw & water: samen werken aan de bodem’ georganiseerd door Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met een aantal organisaties Zoals LTO, LTO-Noord, CLM en Alterra staat een goed gebruik van de bodem centraal. Goed gebruik van de bodem levert meer productiviteit en is goed voor het waterbeheer. Wat in de presentaties goed duidelijk wordt is dat de verdichting van de bodem, bijvoorbeeld door ploegen, leidt tot een slechtere doorlaatbaarheid van de bodem. Een intacte wortel structuur en een gezonde populatie van aardwormen (er zijn 3 verschillende soorten, waarvan vooral de diepe gravers erg belangrijk zijn) zorgen ervoor dat het water goed de bodem in kan trekken. Hierdoor kunnen planten beter groeien en wordt de productiviteit verhoogd. Bij extreme neerslag kan de bodem als een spons het overvloedige water opnemen, waardoor wateroverlast wordt voorkomen en de boer weer snel het land op kan.

Er is veel kennis aanwezig over dit onderwerp, maar er wordt nog te weinig in de praktijk gebruik van gemaakt. Bekijk de informatie in de onderstaande presentaties (tip: zet de playlist aan als een radio en luister naar de sprekers, bij interessante onderdelen kan de video en de bijbehorende powerpoints worden bekeken).

Programma van sprekers (alleen het ochtend deel):

P01 – video – Welkom, Joop de Jager – WSZL, Siem Jan Schenk – voorzitter LTO Noord en Lida Schelwald – WSZL
P02 – video – Ontwikkelingen in de landbouw, Gijs Kuneman CLM – www.CLM.nl
P03 – video – Onze toekomstige wateropgaven, Rob Nieuwenhuis – WS Zuiderzeeland
P04 – video – De drie-eenheid: landbouw – bodem – water,
Nick van Eekeren – Louis Bolk Instituut en Peter Schipper – Alterra
P05 – video – Bodemkennis en maatregelen in de praktijk, Peter Prins – LTO
P06 – video – Samenvatting en doorkijk naar de toekomst, Bjartur Swart – MWH


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video