De bijeenkomst ‘ De klimaatadaptieve Stad’  is de eerste van vier inhoudelijke bijeenkomsten met presentaties in het kader van DELTAPROOF.

Het klimaat verandert en de Nederlandse samenleving zal zich erop moeten voorbereiden. Omdat steden steeds belangrijker worden zijn Klimaat adaprieve maatregelen in de stand nodig:  er wonen steeds meer mensen in de stad, steden worden steeds groener – het groen en blauw komt de stad in! Dit is de kern van de boodschap van deze dag. met veel voorbeelden en oproepen tot actie.

P01 Video – OPENING – Paul van Eijk – Provincie Drenthe – STOWA bestuurder

Cluster 1: Wat betekent klimaatonderzoek voor de praktijk?

P02 Video – Ronald Albers – TNO – Urgentie, impact en kosten van wel of niet inspelen op de klimaatverandering.

P03 video – Hiltrud Pötz -Atelier GROENBLAUW – Blauwe en groene netwerken, wat zijn de mogelijkheden van meer groen en blauw voor een veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

Cluster 2: Klimaatadaptieve inrichting van de wijk

P04 Video – Kees Broks – STOWA – Stedelijke watersystemen: Verder kijken dan de norm.

P05 Video – Johan Trompetter – Gemeente Westerveld – DARP: Optimalisatie op wijkniveau

Cluster 3: Energie uit afvalwater en drinkwater

P06 Video – Reinder Hoekstra – Milieufederatie Drenthe** – Decentrale energieopwekking en Burger participatie.

P07 Video – André Hammenga – Waterschap Hunze en Aa’s – Energie en warmte uit afvalwater

P08 Video – Paul van Eijk – Provincie Drenthe – STOWA bestuurder – Opbrengst van de dag

**In presentatie P06 is in de powerpoint gebruik gemaakt van de presentatie van het project Assen aan de Aa door Strootman/Landschapsarchitecten.
De Natuur en Milieufederatie, Staatsbosbeheer en bewonersgroepen stonden aan de basis van dit initiatief dat door Berno Strootman in opdracht van de gemeente Assen is uitgewerkt tot een integrale visie met een meerjarenprogramma. Zie referenties hier:
Link 1:  link naar presentatie gemeenteraad
Link 2:  naar de website

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video