V E R S L A G   B E S T U U R L I J K   C O N G R E S   2 0 1 3


Bekijk de complete playlist op youtube –> STOWAvideo –> IJkdijk 2013

P01 – video – pdf – Welkom door de dagvoorzitter en resultaten IJkdijk projecten
De heer Henk van ’t Land (voorzitter Stichting IJkdijk)

P02 – video – pdf – STOWA: uitzetten en ophalen in het netwerk
De heer Patrick Poelmann (vice-voorzitter STOWA)

P03 – video – pdf – Toepassing 1: Dijken aan de monitor
De heer Johannes Lindenberg (portefeuillehouder Waterkeringen Waterschap Noorderzijlvest)

P04 – video – pdf – Economische perspectief 1: Dijk monitorings en conditioneringssysteem
De heer John Quist (CEO Volker Wessels Telecom)

P05 – video – pdf – Economisch perspectief 2: DDSC (Dijk Data Service Centrum)
De heer Wytze Schuurmans (CEO Nelen en Schuurmans b.v.)
De heer Mark Pehlig (Directeur FugroGeoServices Nederland)

P06 – video – pdf – Ingebruikname van het DDSC
Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken

P07 – video – pdf – Toepassing 2: Dijken robuust met GeoTextiel
De heer Frans van den Berg (Coördinator Programma Dijkversterkingen Waterschap Rivierenland / ENW-techniek en rivieren)

P08 – video – pdf – Perspectief: Toepassing kennis in het nHWBP
De heer Erik Kraaij, (directeur nHWBP)

P09 – video – pdf – Synthese en toekomstblik
De heer Henk van ’t Land (voorzitter Stichting IJkdijk)

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video