Marco Veendorp (Arcadis, namens platform VORK): toelichting van de werkzaamheden van het Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Waterkeringen (VORK). Hij bespreekt op grond van 8 casussen vertragers en versnellers van een waterkeringsproject.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video