Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout) : Vlaanderen op zoek naar extra ogen. Hoe in Vlaanderen monitoring wordt ingezet als brug tussen beheer en ontwerp als ook inspectie en toetsing en op welke wijze het inspectieproces concreet vorm wordt gegeven in Vlaanderen.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video