Jan Put (WS Groot Salland) : Beheersmaatregelen tenzij.. of toch maar weer
dijkversterken.
Beheersmaatregelen die wellicht eenzelfde effect hebben als dijkversterken.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video