Rob van Putten (Waternet): Van dijkbeheer naar integrale systeembeheersing: behaalde resultaten. Initiatieven die bijdragen aan een integrale aanpak voor waterbeheer, en een doorkijk naar de toekomst.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen, 21 maart 2013.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video