Henk van Hemert (STOWA): Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen – Stand van Zaken 2013.
Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: De uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma versie 2.0 bevindt zich halverwege. In de presentatie wordt kort aandacht besteed aan de opzet van het programma, met als belangrijke kenmerken de open programmering: gedurende de uitwerking kunnen op basis van urgentie nieuwe kennisleemten worden opgenomen in het programma. Gepresenteerd worden achtereenvolgens de behaalde resultaten tot nu toe, de tussenstand van lopende onderzoeksprojecten en voorgenomen onderzoeken in de resterende looptijd van het programma. Afgerond wordt met enkele aspecten die de komende speciale aandacht vragen, met name de afstemming met andere nationale onderzoeksprogrammas zoals bijv. het SBW/ WTI, Dijken op Veen (v2) en piping.

Meer informatie: http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video