Henk van Hemert (STOWA): Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen – Stand van Zaken 2013.
Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: De uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma versie 2.0 bevindt zich halverwege. In de presentatie wordt kort aandacht besteed aan de opzet van het programma, met als belangrijke kenmerken de open programmering: gedurende de uitwerking kunnen op basis van urgentie nieuwe kennisleemten worden opgenomen in het programma. Gepresenteerd worden achtereenvolgens de behaalde resultaten tot nu toe, de tussenstand van lopende onderzoeksprojecten en voorgenomen onderzoeken in de resterende looptijd van het programma. Afgerond wordt met enkele aspecten die de komende speciale aandacht vragen, met name de afstemming met andere nationale onderzoeksprogrammas zoals bijv. het SBW/ WTI, Dijken op Veen (v2) en piping.

Meer informatie: http://www.stowa.nl

Op donderdag 20 juni 2013 is de Landelijke Kennisdag Regionale Keringen georganiseerd in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem (Statenzaal).

Op het programma staan onder meer de ontwikkelingen rond ORK II, het programma waarin STOWA handreikingen en leidraden ontwikkelt voor het ontwerpen, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale keringen. Ook krijgt u meer te horen over de nieuwe Dijksterkte Analyse Module (DAM) en over de resultaten van de veenproeven rond de Markermeerdijk. Meer informatie en aanmelden via de website van STOWA.

Zie ook de presentaties op video van de Kennisdag Regionale Waterkeringen 2012

Hieronder het verslag:

P02 – video – Opening: Karen Arpad en Marcel Sukel – Provincie Noord-Holland.

P02 – video – Resultaten toets rapportages: Pim Beerling, Provincie Utrecht.

P03 – video – Verdere uitrol ontwikkelingsprogramma regionale keringen (ORKII) op basis van toets resultaten: Henk van Hemert, STOWA.

P04 – video – DAM, implementatie ten behoeve van legger: Jan van Noort van STOWA en Onno van Logchem van Rijnland.

P05 – video – Veenproef Markermeerdijk: Joost Schaminee, HHNK.

P06 – video – Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK): Marco Veendorp, Arcadis.

P07 – video – Tijdsafhankelijk toetsen: Wim Pater, Universiteit Twente.

P08 – video – Optimaal beheer van boezem systeem door combinatie van berging, bemaling, bescherming door keringen en inzet van crisisorganisatie: Nelle Jan van Veen, HHNK.

P09 – video – Ontwikkeling leidraad kunstwerken: Bob van Bree – Waterbouwkundig advies en projectmanagement.

P10 – video – Dijk en databeheer van verleden tot heden: Rob van Putten, AGV & afsluitende discussie

Category: KD Regionale WK

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video