Marco Veendorp (Arcadis): Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK)
Landelijk Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: kennisdeling en kennisontwikkeling door middel van praktijkcasussen te stimuleren, om vervolgens te komen tot een beschreven procesaanpak met visie en richting voor het versneld en daarmee tijdig ophogen c.q. verbeteren van regionale keringen.

Meer informatie: http://www.stowa.nl

Category: KD Regionale WK

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video