V E R S L A G   10de   K E N N IS D A G   W A T E R K E R I N G E N   2 0 1 3


Complete playlist KD2013 op het youtube kanaal – STOWAvideo

P01 – video – Welkom en opening door de dagvoorzitter Herman Dijk
(Dijkgraaf Waterschap Groot Salland)

P02 – video – PIW 2.0: Continue toetsen en professioneel beheer
Pieter van Berkum (Rijkswaterstaat, PIW)

P03 – video – Kansen voor inspectie binnen het nHWBP
Richard Jorissen (programmabureau nHWBP)

P04 – video – Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK)
Marco Veendorp, (Arcadis, namens platform VORK)

P05 – video – Vlaanderen op zoek naar extra ogen
Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout)

P06 – video – FILM: FRIDA Van oefening naar realiteit!
Peter Lalkens (Waterschap Noorderzijlvest)

A: Workshop – Werken aan Kwaliteit

 • Pro-actieve benadering van de rol van de toezichthouder
  Hans Waals (WS Hollandse Delta)
 • Op weg naar standaardisatie informatiestromen met AQUO
  Boris Everwijn (Informatiehuis Water) Joost van der Hammen (RWS Waterdienst)
 • Kwaliteitsborging inspecteur waterkeringen
  Eveline Jansen & Ingrid Schröders (Stichting Wateropleidingen)

B: Workshop – Continu toetsen

 • video – Op weg naar rationeel waterkeringbeheer
  André van Aken (WS Rivierenland) & Gerard Moser (STOWA)
 • video – Beheersmaatregelen tenzij.. of toch maar weer dijkversterken
  Jan Put (WS Groot Salland)
 • video – Van dijkbeheer naar integrale systeembeheersing: behaalde resultaten
  Rob van Putten (Waternet)

C: Workshop – Innovatief beheer

 • Monitoring van Piping in de praktijk
  Reindert Stellingwerff (WS Vallei en Veluwe) & Ulrich Förster, Victor Hopman (Deltares)
 • Toepassing GeoTextiel tegen piping
  Frans van den Berg (WS Rivierenland)
 • Introductie Dijk Data Service Centrum en presentatie praktijk case
  Bastiaan Roos (Nelen & Schuurmans) & Ruud Weijs (HH de Stichtse Rijnlanden)

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video