Laatste TED presentatie bij CAH Vilentum georganiseerd door het kennis centrum over Boeren en Buren. Promovendus Ron Methorst geeft en inleiding over het onderwerp – is een nieuwe Ruilverkaveling Nodig? Meer informatie op www.kcagro.nl.

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video