NWP organiseert jaarlijks een evenement over water en ontwikkelingssamenwerking voor de Nederlandse watersector. Op donderdagmiddag 6 februari 2014 wordt dit evenement wederom georganiseerd onder de naam ‘Aid & Trade in a Day’. Het huidige kabinet zet in op een combinatie van ontwikkelingssamenwerking en handel. Hoe combineren we het Nederlandse handelsbelang met de zorg voor de allerarmsten? Dit onderwerp zal in meerdere facetten aan de orde komen. Meer info: www.nwp.nl

Zie de playlist hier.

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video