Presentatie opgenomen op de bijeenkomst over Meerlaagse Veiligheid (MLV) op donderdag 5 juni 2014 – meer info: http://www.stowa.nl

Op donderdag 5 juni organiseerden Rijkswaterstaat, STOWA en het Deltaprogramma een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het thema van de bijeenkomst is: hoe vergroten we de veiligheid door toepassing van MLV? Het doel is vooral om meer grip te krijgen op de ‘zin en onzin’ van de toepasbaarheid van dit waterveiligheidsconcept.

De ochtend is ambtelijk ingestoken met korte presentaties waarin leerpunten van MLV-pilots worden gepresenteerd. Daarna volgen presentaties over tools en instrumenten rondom MLV. Na de lunch volgt er eerst een samanvatting van de ochtend. Daarna worden de MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gepresenteerd, evenals de Project Overstijgende Verkenningen (POV) uit het HWBP. Vervolgens worden de uitgenodigde bestuurders geïnterviewd over hun visie op MLV in toekomstige ontwikkelingen en toekomstige samenwerking. We willen hierbij ingaan op concrete kansen en mogelijkheden om de lagen actief te koppelen in concrete projecten.

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video