Impressie van de Themadag Inspectie en UAV (PIW 2.0) – opgenomen op het Geofort te Herwijnen – woensdag 11 juni 2014 – meer info: http://www.stowa.nl / http://www.inspectiewaterkeringen.nl / http://www.geofort.nl

In Nederland houden we de kans op een overstroming graag zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen daarin een belangrijke rol. Het afgelopen jaar is er wederom veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van deze keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek, onder meer in de vorm van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK II). Het blijft belangrijk de ervaringen en nieuwe inzichten ieder jaar opnieuw met elkaar te delen. Dat doen wij op donderdag 12 juni 2014, tijdens de Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen. De dag wordt gehouden in het Provinciehuis van Gelderland te Arnhem. De dag begint om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Wij denken u een gevarieerd en interessant programma te kunnen bieden, waarin onder meer een beeld wordt gegeven van de problematiek en aanpak van regionale keringen bij een waterschap in oostelijk Nederland, maar waar natuurlijk ook een flink brok inhoudelijke (nieuwe) kennis en informatie uit het ORK II aan bod komt. Daar tussendoor belichten we een aantal belangrijke ontwikkelingen die spelen rond de regionale keringen en tot slot nemen we een kijkje in de toekomst van ons watersysteem.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video