Klimaatverandering en de gevolgen

Moeten rivieren smal, diep en snelstromend, of juist breed, ondiep en langzaam stromend zijn? Ton Burgers, gepensioneerd waterbouwkundige, dook de geschiedenis in om dit aspect te onderzoeken. Rond 1800 waren de rivieren breed, en stroomde het water zo langzaam dat in de winters vaak ijsdammen werden gevormd, met overstromingen tot gevolg. Later kwam men tot de conclusie dat daarom snelstromende, smalle rivieren beter waren, in combinatie met hogere dijken. Dat leidde tot veel minder overstromingen. Ruimte voor de Rivier daarentegen gaat juist weer uit van bredere rivieren en niet van dijkversterkingen. Door de klimaatverandering is de kans op ijsdammen wel een stuk lager. Burgers keerde zich in zijn lezing tegen het automatisch herhalen van de boodschap dat ‘de rivierafvoeren steeds hoger worden’. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. ‘Stop het papegaaien’ was zijn advies.

Category: rivieren

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video