Nieuw sluizencomplex bij Terneuzen

Het kanaal van Gent naar Terneuzen is met 70.000 scheepsbewegingen per jaar een drukbevaren kanaal. De drie huidige sluizen zijn niet groot genoeg om het toenemende aanbod van (grotere) schepen te verwerken. Daarom is een nieuwe sluis in voorbereiding, die 427 m lang, 55 m breed en 16 m diep zal zijn. Het project verkeert sinds 2012 in de planuitwerkingsfase. De Vlaams/Nederlandse Schelde Commissie die hiervoor verantwoordelijk is, verwacht in 2016 de aanbesteding te kunnen houden, op basis van Design & Construct. Mede door eisen t.a.v. de spuifunctie van de sluis en maatregelen tegen zoutintrusie wordt het een uitdagend project, aldus technisch manager Koen De Winne.

Category: sluizen

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video