Mekong Delta Plan

Vietnam is in enkele opzichten vergelijkbaar met Nederland: de oppervlakte is ongeveer gelijk en er wonen ook 16 miljoen mensen. Maar daar stoppen de overeenkomsten ook wel, zo betoogde Michel Tonneijck van Royal HaskoningDHV. Het inkomen per hoofd van de bevolking is 40 maal lager dan dat van ons. Door slechte transportmogelijkheden komt de industrie niet goed van de grond, en de landbouw en ook garnalenteelt wordt gehinderd door verzilting. Vanuit de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven wordt Vietnam nu ‘gecoached’ om zelf goed onderbouwde keuzes te maken op het gebied van watermanagement. Ruimte voor de rivier de Mekong of de rivier bedijken? Daar moet een balans gevonden worden. Er zal een strategie voor de zoetwatervoorziening moeten komen en wellicht afsluitingen van enkele van de negen Mekong-armen aan de Oostkust. Belangrijk hierbij is dat de Wereldbank positief is over deze plannen.

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video